Olvasták: 3956

Az univerzum keletkezése

 

A csillagászok körében régóta az egyik legnépszerűbb elmélet világegyetemünk keletkezésének megmagyarázására a Nagy Bumm, vagy Ősrobbanás teóriája – egyben ez a laikusok számára legismertebb elmélet is. Ha azonban sikerül bizonyítania feltevését Niayesh Afshordinak, ezt talán kidobhatjuk az ablakon.

 

A világmindenség meg minden

 

Ashfordi immár több mint egy évtizede dolgozik egy elméleten, amely szerinte sokkal jobban képes megmagyarázni univerzumunk létrejöttét, mint a jelenlegiek. Az elfogadott magyarázattal ugyanis számos komoly probléma van. Az egyik legnagyobb mindjárt az, hogy világegyetemünkben olyan egyenletes hőmérsékleti eloszlás tapasztalható, amely az Ősrobbanás feltételezett körülményei és az azóta eltelt idő függvényében nem volna lehetséges – a fizikusok ezt mindeddig egy még ismeretlen erőnek tulajdonították.

 

Problémás az általános tágulásként érzékelt jelenség is, az egész világegyetemben látható vöröseltolódás, amelyre még nem létezik kielégítő magyarázat. Az elméletek nagy része azonban nem igazolható, hiszen olyan kaotikus viszonyokat feltételeznek a kezdet kezdetén, melyeknél a mi matematikánk és fizikánk már csődöt mond.

 

A végtelen matematikája

 

Ashfordi és kutatócsapata szerint ugyanakkor az ősrobbanás maga csak illúzió – univerzumunk valójában nem más, mint egy négydimenziós csillag haláltusájának maradéka. Ahogyan a mi háromdimenziós világegyetemünkben az összeomló csillagok fekete lyukakat hagynak maguk után, ugyanígy történhet ez egy négydimenziós univerzumban is. És ahogyan a mi háromdimenziós fekete lyukaink körül egy kétdimenziós eseményhorizont található, ez egy négydimenziós fekete lyuk esetén háromdimenziós lehet. Leegyszerűsítve: világegyetemünk az elmélet szerint mindössze egy négydimenziós fekete lyuk eseményhorizontját elhagyó, egyre táguló membrán.

 

 

 

 

A modell persze nem tökéletes, ezért a fizikusok igyekeznek tovább bővíteni azt. A legnagyobb probléma, hogy a szingularitás a fizika egyik nagy rejtélye, melyet a hagyományos fizika és matematika eszközeivel egyszerűen nem tudunk kielégítően leírni, fogalmunk sincs, pontosan mi zajlik az eseményhorizont „mögött”. Éppen ezért valószínűleg az az idő is soká jön csak el, amikor képesek lehetünk megválaszolni: miért vagyunk itt?

 

 

Cimkék: univerzum, négydimenziós csillag,