Olvasták: 9938

Thor

A mitológiai istenek idegenek voltak? 1. rész

Az egyiptomi, a görög és a római valláshoz hasonlóan az északi vallás is politeista, azaz többistenhitű volt. A skandináv mitológia az északi germán népek (svédek, dánok norvégok és izlandiak) közös hitvilága. Számos istenalak szerepelt benne, mindegyikük egy bizonyos emberi szükséglet vagy tevékenység szabályozója. Saját hierarchiával rendelkeztek, melyben az istenek hatalmuk és társadalmi helyzetük szerint erősen különböztek egymástól.

Az istenek közül legfelül Odin állt. Funkciója sokrétű: az ég ura, minden misztériumok tudója és parancsolója, költő és gondolkodó, Don Juan és örökös vándor, a seregek ura és a halottak istene. Ő fedezte fel a rúnákat is, azokat a rejtélyes óskandináv írásjeleket, amelyek inkább a varázslást szolgálták semmint a közlést, ezért elsősorban sírköveken és emlékműveken találhatók.

Odin fia, a talán legnépszerűbb isten, Thor. Ő a leghatalmasabb és legváltozatosabb képességekkel megáldott istenség. A mennydörgés, a vihar és a vegetáció ura, a fegyvert viselő parasztok istene volt. Fő feladata az emberek védelme az óriásokkal szemben. Tulajdonságait tekintve kissé faragatlan, de rokonszenves, demokratikus, mentes minden fajta rosszakarattól, ugyanakkor értelmi képességben hiányt szenvedett. Hirtelen haragú, de ugyanolyan könnyen meg is békül, ő volt a segítőkész isten, aki a gabonát nevelte, és őt tekintették a fölművelés istenének is. Amint láthatjuk, fontos szerepet töltött be az emberek mindennapi életében, s ezért a parasztok számára fontosabbá vált, mint Odin. Azonban nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy mindezek mellett a hadisten szerepét betöltötte.

 


Valóban csupán egy mitológiai alakról beszélhetünk? Mint hadisten, rendelkezett különleges eszközökkel, melyek segítették a harcban, és semmi esetre sem tükröznek földi eredetű technológiát. Három energiaforrás állt rendelkezésére: egy öv, mely mintegy implantátumként szolgálva megkettőzte erejét. Egy pár vaskesztyű, amellyel kalapácsát erősen megmarkolhatta, és a kalapács maga, a mindent porrázúzó Mjölnir, amelyet bárdként használt. Mjölnirnek volt két csodás tulajdonsága: amikor a legsebesebb nyílnál is gyorsabban átszelte a levegőt, színtiszta energia villámokat szórt, majd bumeránghoz hasonlóan visszatért urához. Ezt minden bizonnyal a vaskesztyű másik funkciója tette lehetővé, mely vonósugárhoz hasonlóan visszarántotta a fegyvert.

Felmerülhet a kérdés, hogy ezen eszközök csak a fantázia szüleményei? Az az egy biztos, hogy a tudomány és technika ma fejlettségi szintjén ilyen tárgyakat nem lehet létrehozni. Egyenlőre nem áll rendelkezésünkre olyan kisméretű energiaforrás, mely lehetővé tenné egy Mjölnirhez hasonló fegyver létrehozását.

Azonban a Kr.u. 8-9. században az emberek hittek ebben, ami erősíti azt, hogy Thor nem csupán a képzelet szüleménye lehet. Hiszen hogyan hihettek volna olyan dologban, amit korábban nem láttak? Ne feledjük, még abban a korban vagyunk, amikor a kereszténység térhódítása nem terjedt ki egész Európa területére. Ekkoriban nem létezett a megfoghatatlanba vetett, a mindennél erősebb hit. Adalékként el kell mondanunk azt is, hogy a korai civilizációk általában saját képmásukra alkották meg isteneiket. Tehát könnyen elképzelhető, hogy Thort egy valóságos személy alapján teremtették meg.

 

 

Cimkék: marvel,