Olvasták: 2658

Nagy Yu

A mitológiai istenek idegenek voltak? 4. rész.

A Xia-uralom volt az első dinasztia Kína történetében, valószínűleg az időszámítás kezdete előtti 21 - 16 század között. Közel 500 évig uralkodott tizenhét királlyal. Területe körülbelül mai Shanxi tartomány délnyugati részén és Henan tartomány nyugati vidékein lehetett.

A dinasztia megalakulásával Kínában megbomlott az ősközösségi társadalom, és helyébe a magántulajdonon alapuló rabszolgatartó társadalmi rend jött létre. A dinasztia végén az uralkodóház erőtlen volt az ország irányításához. Különösen igaz volt ez Jie, az utolsó uralkodó esetében, aki naphosszat csak kegyencnőjével, Mei Xi-vel töltötte idejét, az ő pazarló életmódja és léha természete vezetett a dinasztia pusztulásához.

Igen kevés hiteles történeti anyag maradt ránk a Xia-dinasztiából, máig folyik a vita: vajon létezett-e egyáltalán ez a dinasztia. Azonban a Shi Ji, a Történelmi feljegyzések című könyv külön fejezetet szánt a Xia-dinasztia történetének, és részletesen leírja a dinasztia uralkodóházának családfáját.

 A Xia-korban a birodalom áradásoktól szenvedett, és az idős Shun császár megkérte fiát és ifjú nemeseit, hogy tegyenek valamit ez ellen. Mind kudarcot vallottak. Ekkor lépett elő a csúf külsejű, ám annál bölcsebb sámán, Yu, aki ismerte a vizek irányításának titkát. Hegyeket és dombokat formált át, csatornákat ásatott és összetett vízvezetékrendszert építtetett, amellyel vissza tudta terelni a megáradt folyókat a tengerbe. Azonban mindezeket különleges eszközei és születésének körülményei miatt volt képes véghezvinni.

A mítosz szerint Yu apjának, Gun-nak a testéből született, aki halála előtt háromlábú teknőssé változott. Amikor Yu előbújt apja holttestéből, kétszarvú sárkány formája volt. A fiú arra volt hivatott, hogy befejezze apja művét, nevezetesen, hogy megfékezze az árvizeket. Yu attribútumai közé tartozott a vízmérték és a kötél, amelyeket a bal oldalán, s a körző és szögmérő, amelyeket jobb oldalán viselt. Tehát a hős mindkét oldalán magánál tartotta különleges eszközeit, melyekről csupán keveset tudunk.  Annyi biztos, hogy egyszerű tárgyaknak látszódtak, de valószínűsíthetően nem evilági technológia vívmányai lehettek. Vízmértéke és körzője lézeres alapú lehetett, szögmérője pedig egy hihetetlen érzékeny érzékelővel volt ellátva. Ezen eszközök segítségével tudta oly pontosan kimérni a vízvezetékek és csatornák helyét.  

Hatalmas vízszabályzó munkájának eredményeképpen termővé varázsolta a földeket és összeköttettetést nyitott Kína kilenc tartománya között. Az uralkodó olyannyira hálás volt Yunek, hogy lemondott és átadta neki a trónt. Így lett Yu, a Hszia-dinasztia első császára. A hagyomány szerint Kr. e. 2205-2197 között uralkodott. Minden császárt ettől kezdve Yu újjászületésének tartottak.

 

 

 

Cimkék: istenek,