Olvasták: 3380

Hermész

A mitológiai istenek idegenek voltak? 3. rész

A görögök a legkorábbi időktől fogva tisztelték, erről egy Kr. e. 14-13. századi, Knósszoszból előkerült írásos emlék is tanúskodik. A rómaiak is átvették kultuszát a Kr. e. 5 század körül, ők Mercurius néven ismerték.

Hermész, Zeusz és Maja nimfa gyermeke, az istenek hírnöke a görög mitológiában. Ez volt legfontosabb rangja, de emellett ő volt a pásztorok, utazók, kereskedők, súly- és hosszmértékek istene, az ékesszólás, irodalom, az atlétika és a tolvajok védelmezője. Ezek mellett közismert volt az Olümposziak között furfangjáról és ravaszságáról. A költészetet sem vetette meg, és ezért Apollón egyik legközelibb barátja volt.

Mint az istenek hírnöke, övé a kerükeión pálca. Fegyvere egy arany kard, emiatt kapta az „aranykardú” állandó jelzőt. Ezen kívül volt neki egy sisakja, a széles karimájú nemezsapka, mely Aidoneusz kalapja volt (a Láthatatlané), ami láthatatlanná tette a viselőjét. Számunkra a legfontosabb a szárnyas, rövid bőrcsizmája. Ugyanis ennek segítségével tudott repülni. Egy korát jócskán megelőző eszközzel rendelkezett, mely olyan antigravitációs mezőt volt képes létrehozni, amivel bárhová el tudott repülni egy szempillantás alatt. De vajon ez hogyan is működhetett?

 Az antigravitáció olyasmi, amikor nincs gravitáció, vagy annak nagysága le van csökkentve. Tehát ahhoz, hogy megtudjuk, mi az antigravitáció, először a gravitáció fogalmát kell megismernünk. A gravitáció - vagy más néven súlyerő - két fizikai test egymásra gyakorolt vonzó hatása, melynek nagysága a testek tömegétől függ. A gravitációs mező az étert alkotó részecskék mozgásának következménye. Ebből következik, hogy ha ezt az éteri áramlást szabályozni tudjuk, akkor a gravitációs erőt is változtatni tudjuk. Ez a változtatás súlynövekedést, súlycsökkenést, lebegést vagy akár taszítást is eredményezhet. A gravitáció nagyságát különböző módon változtathatjuk meg, például hanggal, forgómozgással, mágnesekkel, nagyfeszültséggel. Az eddigi legnagyobb eredményt a brazíliai Maranhaoi Állami Egyetem egyik professzorának, Fran De Aquino-nak és csapatának sikerült elérnie.

A gravitáció 30 éves kutatásának eredményeként De Aquino bebizonyította, hogy a gravitáció mennyiségét szabályozni lehet az ún. hatásintegrál általánosításával. Ezzel megvalósította a kvantum fizikusok régi álmát ugyanis megfogalmazta a Gravitáció Kvantum Elméletét. Ez egyesíti Einstein Általános Gravitációs Elméletét a Kvantum Elmélettel, azaz meghatározza a gravitáció- és inercia tömegek közötti összefüggést. Az eredmény azért fontos, mert megnyitja a gravitációszabályozás előtt a kapukat. Tehát Hermész kapcsán egy olyan több ezer éves istent, és eszközt ismertünk meg, melyet a mai napig nem sikerült reprodukálni. Őszintén szólva, a tudomány még csak most kezdi kapargatni ezen technológia elméleti alapjait.

 

Cimkék: istenek,