6. könyv / 1. fejezet

Olvasták: 2562

A merénylet

A Ligák delegációi a szokásosnál nagyobb létszámban vettek rész az eseményen. Nem csak az első számú vezetők, hanem a Ligák kolóniáinak miniszterei, akik zömében közlekedési, technológiai, gazdasági területért voltak felelősek, nem igen voltak járatosak a hadviselésben, is megjelentek ezen az eseményen.

Thorim is kisebb delegációval érkezett, néhány tanácsnok elkísérte őt a Bordról. Miután mindenki elhelyezkedett, és elcsendesedett, Thorim megnyitotta a konferenciát.

- Nagy számban jelentünk ma meg, hiszen a döntések, amik előttünk állnak nagy legitimációt kívánnak. Az elmúlt időszakban újabb hatalmi gócok jöttek létre, amik veszélyt jelenthetnek a Ligákra, és valamennyi, el nem kötelezett kolóniára! Elég sok nyugtalanító hírt kaptunk a kémhálózatunk által ...

- Már megbocsáss Thorim, de az előző háború is pont így kezdődött! - állt fel láthatóan indulatosan az ATIL Liga egyik gazdasági minisztere. - Minden tiszteletem mellett, mégis miért kellene ködös információknak hinnünk? Összehívsz minket, olyan dolgokat mondasz, amiből mi semmit nem érzünk, és arra kérsz, hogy döntést hozzunk. Még ki sem hevertük a háborút, amit az alakváltó indított - nyomta meg az alakváltó szót a miniszter, tudatos kételyt ébreszteni, hogy vajon kire gondolhat - és máris egy újabb kihívás elé állítanál minket? Nem vagyunk felkészülve, és én személy szerint veszélyt sem igen látok.

- Az előző háborúban bebizonyosodott, hogy az információk hasznosak voltak! Ennek köszönhetjük a győzelmet! - szólt egy idősebb, veterán ember, a GAIA Liga soraiból.
- Persze, abból a háborúból a GAIA jött ki győztesen, hiszen a végén mégiscsak a legnagyobb Liga lett! - vágott vissza az előző miniszter a felszólalónak.
- Valóban? A legtöbb áldozatota GAIA hozta meg abban az átkozott világégésben! - ment a válasz.
- Mert okosabban is lehetett volna háborúzni! - hangzott egy újabb gúnyos hang, ezúttal az ELIT soraiból.
- Nah megszólalt már a számító ELIT is! - jött a visszavágás.

Thorim egy darabig tűrte a közjátékot, majd kicsit eréjesebben szólalt meg.

- Uraim! Ezt rendezzék el egymás között a konferencia után! Ma ennél komolyabb napirendi pontok vannak terítéken! Három komoly hatalmi erő jött létre a közelmúltban! Információim szerint ez a három erő összeállt, koalíciót kötve! A céljuk és a pontos terveik még nem ismertek, de azt nem tehetjük meg, hogy nem foglalkozunk velük, nem figyelünk oda ezekre az új erőkre!
Az elnemkötelezett éjoldali kolóniák egyre több klánja csatlakozik a Méregfog klánhoz, amelyet Vipera vezet! A Vipera elkezdte az ősi kultúra felélesztését! Minden eddiginél nagyobb erővel inditanak portyákat! Védtelen települések esnek áldozatul a begyüjtések során. Belegondoltak a jelenlévők már abba, hogy ezek a független telepek előbb utobb elfogynak? Utána vajon mi lesz a célpont? vajon egy hatalmas és erős klán ellen képes lesz -e egy-egy liga harcba szállni? Vagy addigra már csupán védtelen prédává minősül át a legerősebb Liga is?

Eliszter, aki egy erkölcstelen bűnözőből lett erős és befolyásos kolónia vezető. Korrupt és agresszív politikája nyomán valamennyi független emberi kolónia felett megszerezte az irányitást. Flottája nagyobb és erősebb, mint amit eddig emberi fajtól valaha láttunk! Egy közepes méretű Ligát már meg tudna egymaga szorongatni!

És végül itt van Oxh, a fénylény társadalom nemrég felbukkant alakja. Vele kapcsolatban több a kérdés, mint a válasz. Ahogy az egyik kérdés végére pontot tennénk, azt vesszük észre, hogy újabb három másik kérdést vet fel a megszerzett válasz! És eközben ereje, ami a hitből és a reményből táplálkozik, egyre nő! Tömegesen csatlakoznak a vallásához, melynek tanai talán még több kérdést vetnek fel, mint amennyit az Oxh jelenség hozott a Csillagköd életébe! Én személy szerint nem szeretem a szaporodó kérdéseket, amikor válaszokat várok.

Megértem, ha többre vágytok, mint homályos kém információkra, bevallom én is! Éppen ezért, nem kis áldozat árán, sikerült beépítenünk egy ügynökünket Oxh vezérkarába! Ő egy fénylény, aki a mai napon itt van velünk, hogy pontosan beszámoljon mindenről, amiről tud! Bevallom még én magam sem találkoztam vele, így mindannyiunk számára tud majd újat mondani!

Ekkor a bejárati ajtó kitárult, és egy alak lépett be rajta. Higgadtan a terem közepére ért, ahol a pulpitus állt, majd bemutatkozott:

- Üdvözlet a Ligák képviselőinek! A nevem Dias!


A Gamma Orionis követe szólalt meg először.

- Mit akar Oxh? Mi a pontos terve? - tette fel kérdést Diasnak.
- Oxh a rendjét egyházi szintre szeretné emelni. Méghozzá hivatalos fénylény egyházi szintre. Ezt csak úgy tudja elérni, ha átrendezi a Csillagköd hatalmi viszonyait! A jelenlegi fénylény társadalmat szét kell zúzza, és egy új, békés, elszigetelt, de immár saját rendje keretein belül újjászervezett fénylény világot hozva létre, méghozzá zavartalanul. Oxh egyházának élén a Tanító állna, és nem keresi tovább a kiválasztottat! Oxh a fénylényekkel választatná meg a Tanítót, a szellemi vezetőt, nem bízná a bizonytalan sorsra!
- Milyen eredeti gondolat! - jegyezte meg egy hang a tömegből.
- És miért gyűjt maga köré olyan véres alakokat, mint Eliszter vagy Vipera? Valamint miért rabolta el Adalricot? - tette fel az újabb kérdést az ATIL liga képviselője.
- Adalric nem lett elrabolva, Önként érkezett Oxh-hoz. Az más kérdés, hogy azóta is az egyik rombolójának vendégszeretetét élvezi, tiszteli Adalricot, bizonyára tanulni szeretne tőle ...
- Badarság! - csattant fel az ELIT alapítója. Arról szólj nekünk Dias, hogy mi Oxh gyenge pontja? Hol hatoljon be ELIT egységeink pengéje a kis birodalmába?
- Nahát, az ELIT! Micsoda megtiszteltetés! Az előző háborúban igen komoly eredményt tettetek le az asztalra, különös, hogy most ilyen sunyi kérdéssel jöttök elő! Vagy talán ez áll a sikereitek mögött is?

A sebhelyes arcú ELIT vezér meglepődött a hirtelen hangsúlyváltáson Dias részéről. Nyilván Dias a zsoldosok soraiban szolgálhatott, akiket a Ligák flottái tizedeltek meg.

- De válaszolva a kérdésedre, és egyben az előző kérdésre is, mielőtt félbe szakítottak. Vipera egy elszánt, okos, de büszke éjoldali. Eliszter korrupt, haszonleső és a legkevésbbé sem lojális! Oxh pedig szeretné a befolyását növelni, de azt is tudom, hogy nem minden áron. Neki eszközök kellenek, hiszen saját kezét nem piszkíthatja be.
- Nekem is lenne egy kérdésem ... Dias! - szólalt meg szigorú hangon Thorim, szorosan a fénylény mögött. Mindenki meglepetésére Thorim egy fegyvert fogott a fénylény halántékához.

A teremben néma csend lett úrrá, a döbbenet futott végig az arcokon.
- Ki .. vagy .. Te? - kérdezte lassan Thorim.

A küldöttek némán, érdeklődve figyelték az eseményeket, kérdő szemekkel bámulva Diasra, aki lassan megmozdult. Nevetni kezdett ... hangosan, élesen, kristályos ridegséggel.

- Kijöttél a formából vén róka! Ilyen sokáig tartott? - kérdezte Dias, miközben az arca eltorzult, és pillanatokkal később már Phantom állt a nagy terem közepén, Thorim mellett.

A küldöttek ingerülten felpattantak, de Thorim intett az őrségnek, hogy akadályozzák meg az esetleges incidenseket, ő maga pedig szembe fordult az alakváltóval, pontosan rá szegezve a fegyvert.

- Phantom! Ugye nem gondolod komolyan, hogy elengedünk?
- Te pedig ugye nem gondolod komolyan, hogy besétálok ide fedezet nélkül? - mosolygott a renegát alakváltó. Ebben a pillanatban az őrök közül hárman Thorim mellé léptek, fegyvert fogva rá.
- Tudod Thorim, még mindig ott vagyok mindenhol, ahol ott kell lennem, és immár túszul ejtettem a Ligák barátját is! - majd hatalmasat nevetett. Engedd le azt a fegyvert! Szépen lassan! - majd közelebb lépve, kivette Thorim kezéből a fegyverét.

A Ligák küldöttei egy ideig döbbenten nézték az eseményeket, mígnem egy éjoldali a THEF frakcióból leadott egy lövést, egyenesen az egyik Thorimot őrző alakváltó őrre. A GAIA soraiból felkiáltott egy hang: - A THEF fegyverrel jött tárgyalni? Az ELIT felől egy másik hang: kapjuk el katonáink mészárosát, Phantomot! Az ATIL felől más hangok jöttek - Álljunk meg, mert megölik Thorimot!

Kitört a káosz. Phantom erre számított. Kéjes vigyorral az arcán odalépett Thorimhoz, majd elégedetten közölte:

- Látod a kis pártfogoltjaidat? Mint a civakodó gyerekek! A saját szabályaikat sem képesek betartani!
- Mi is ilyenek voltunk Phantom! A különbség az, hogy én már felnőttem...
- Haha! Imádom a csípős humorod Thorim! Tudod, talán gyerekesnek tartasz, de egy valamire büszke vagyok, soha nem maradok senki adósa! Tudom, hogy a bázison direkt lőttél mellé. Ezért most én törlesztek, és elengedlek. De ne feledd, még találkozunk! Hamarabb, mint gondolnád! Viszlát, öreg róka! - intett Phantom, majd elindult a kijárat felé, könnyed léptekkel.

Közben a THEF heves vérű éjoldali követe előre verekedte magát a tömegben. Elővette a fegyverét, majd célba vette az alakváltót. Koncentrált, majd meghúzta a ravaszt.

- Földre! - kiáltotta egy fénylény, majd rávetette magát Thorimra. A golyó nem Thorimot találta el, hanem a fiatal fénylényt, aki testével védte meg őt.

A lövés hangjára mindenki megállt, és a következő eseményeket figyelte. Csend volt a teremben. Négyen lefogták az éjoldalit, és lefegyverezték. Thorim feltérdelt, megvizsgálva a fénylényt. Nem volt rajta névtábla. A fénylény halott volt.

- Valaki tudja ki volt ő? - kérdezte halkan Thorim. - Megmentett és a nevét sem tudom.
- Amarilisz! - mondta halkan Sylence a THEF vezetője, miközben közelebb lépve azonosította a hőst, aki megmentette a Csillagköd jövőjét jelképező konferenciát egy végzetes drámától.
- Gondoskodni fogok róla, hogy méltó megemlékezést kapjon! - mondta halkan Thorim, majd kezével lecsukta a fénylény szemhéját. - Uraim, kérem üljenek vissza a helyükre! - intve az őrségnek, hogy a merénylőt vigyék ki, őrizetben tartva.

- Ma sok kérdésre választ kaptunk, ezek szerint Phantom is Oxh seregét erősíti! - vonta le a következtetést az XTRO bolygó vezetője, a GAIA Liga nemes tagja.
- Ebben nem vagyok olyan biztos! - mondta elgondolkodva Thorim.
- Miben nem vagy biztos Thorim?
- Phantom .. bármilyen hihetetlen is .. segíteni jött! Önként jött ide. Nagyon sok infot szolgáltatott!
- Elárulta, hogy széthúzás van Oxh erői között, és különbözőek a motivációk - összegezte a Gamma Orionis vezetője.
- Így van! És elárult még valamit! Adalric egy rombolón fogoly, és valamiért fontos Oxh-nak! Tehát mielőbb ki kell szabadítsuk! Ideje mozgósítani a flottákat uraim! - csapta össze a kezét Thorim, mire a legtöbb követ arcán elégedett mosoly jelent meg.Cimkék: Thorim, Phantom, Dias, Oxh, Vipera,

1. könyv Ébredés 2. könyv Szikrák 3. könyv Háború 4. könyv Fények 5. könyv Árnyak 6. könyv Koalíció 7. könyv Pajzs