1. könyv / 1. fejezet

Olvasták: 10401

A Csillagbirodalom és az első háború

 

Az alakváltók krónikája
 
10.000 évvel ezelőtt jelentek meg a galaxis ezen területén. Békés kutatók voltak. Tudományos társadalmuk más fajok megismerésén alapult. Felvették más élőlények alakját, tárgyak formáját ezáltal tudták megtapasztalni, megismerni azokat. Társadalmuk alapja a megértés és a békés együttélés volt. Kutatásaik azonban rengeteg erőforrást igényelt. Így találtak rá az Orion Csillagködre, amely szinte már természetellenes módon bővelkedett erőforrásokat tartalmazó holdakban, aszteroidákban. Az alakváltók ezen forrásokat a szolgálatukba állítva letelepedtek. A gazdag lelőhely, amit a Csillagköd nyújtott, rovarként vonzotta az Univerzum egyéb, kisebb fajait. A javakat nem lehetett már békés úton megvédeni. Egyre több faj tört be az alakváltók területére. Kénytelenek voltak megvédeni magukat. A Csillagködben ezidőtájt három meghatározó faj élt. Az alakváltók két másik fajjal osztoztak a Csillagköd erőforrásain. A Moneiai Testvériség és a Solidok jelentettek jelentős erőt az alakváltókon kívül.

Ésszerű lépés volt a három fajnak szövetséget kötni, mely szövetség új hatalomként jelent meg, Csillagbirodalom néven. A Csillagbirodalom uralta az Orion Csillagköd egészét. Hatásosan vertek vissza minden külső támadást. Az alakváltók igyekeztek fenntartani túlsúlyukat a Csillagbirodalom vezetésében, hiszen amit ok irányítanak, az nem árthat nekik. Az együttműködés alapja az volt, hogy a kölcsönös előnyöket kiaknázzák. Az alakváltók megosztották kutatási eredményeiket új társaikkal, míg azok végezték a védelmi feladatokat és a kitermelést. Úgy tűnt a Csillagbirodalom hosszú és stabil jövőt élhet meg, azonban ez optimista jóslatnak tűnt ....

5.000 évvel ezelőtt a Csillagbirodalom morális válságba került. A három nagy hatalom útja annyira eltávolodott egymástól, hogy döntési helyzet alakult ki.

A Moneiai Testvériség az alakváltók kutatásai alapján különös érdeklődést mutattak az élettelen tárgyak tudománya iránt. Azt vizsgálták, hogyan tudnak tárgyakat, anyagokat puszta energiává alakítani. Az örök élet titkát keresték, és ezt az energiában vélték felfedezni. Úgy hitték, ha ok maguk is energiává válnak, és élettelen tárgyak energiáival táplálják magukat, akkor ezzel megtalálják az örök létezés titkát. Az alakváltóknak nem tetszett ez a fanatikus irány, ezért visszatartották vagy hamisították a kutatási eredményeiket. Ez a Testvériség és az alakváltók közötti feszültséghez vezetett.

A Solidok más utat választottak. Őket szintén izgatta, hogy az alakváltók évszázadokig képesek élni, ők maguk pedig halandók. A testvériséggel ellentétben nem az élettelen, hanem az élővilág iránt érdeklődtek. Úgy tartották, hogy a fennmaradás kulcsa nem a puszta energia, hanem a lélek, illetve az életenergia.

Az alakváltók kutatási eredményeit titokban az életenergia elszívása, ezáltal a sejtek regenerációja irányába használták fel. Az alakváltók a Solidoktól is megvonták az eredményeket. Ez egyre erősebb konfliktushoz vezetett.

Nem kellett sok időnek eltelnie, hogy kitörjön a Csillagbirodalom tagjai közti háború. A Solidok szövetségre léptek a Testvériséggel. Miután a Csillagbirodalom felbomlott, a Solidok Éjoldaliként , a testvériség tagjai pedig már csak Fénylényekként nevezték magukat.

Az alakváltók véres háború elé néztek. Ez ellentétes volt az általános békeszeretetükkel. Azonban egy ideje jelek mutattak arra, hogy a két fiatal faj ambiciója, agresszív evolúciós törekvése nem vezet jóra. Saját kutatásokat és fejlesztéseket végeztek titokban. A megoldás kulcsa: klónozás útján előállított szerves fegyverek, hadsereg és hajók armadája. Megismerték a szerves élet felépítését. Hadseregüket klónozták. Nem saját társaikat küldték a csatába, hanem szerves élő fegyvereiket. Hajóikat, katonáikat laborokban állították elő. A háború évszázadokig tartott. A fénylények ereje és területe egyre csökkent, míg az éjoldaliak tartották magukat. A fordulat akkor következett be, amikor a Fénylények felismerték az élet szentségét. Úgy hitték, nem elég a puszta energia az örök élethez, az élet tisztelete és védelme a hiányzó komponens. Nem tehettek mást, kiugrottak a háborúból, békét kötve az alakváltókkal. Ezzel megpecsételték az Éjoldaliak további sorsát is. Az alakváltók erőfölényben voltak, és hamarosan össztüzet zúdítottak az éjoldali területekre, rövid idő alatt térdre kényszerítették őket. A háború az alakváltók győzelmével ért véget.

Mind a három fél komoly veszteségeket élt meg. Az alakváltók nem hittek a hosszútávú békében, és abban sem, hogy a konfliktus rövid távon lezárul. Titkolták, de tartalékaik kimerültek. Ezért úgy döntöttek, mind a három fajt hosszú álomra ítélik. A tervük az volt, hogy 3.000 évvel korábban ébrednek a másik két fajnál, kellően felkészülve az új kezdetre. Évezredek alatt a Csillagköd regenerálódik, és az új hatalmi erőviszonyok újra békét hozhatnak az Orion Csillagködre. A három faj több mint 5.000 év álomba kényszerült .... míg egy nap megjelentek az emberek, akik felébresztették a szunnyadó gyűlöletet. Ezzel meghiúsult az alakváltók azon terve, hogy korábban ébredjenek, és felkészüljenek .....

 

 
Az éjoldaliak kórinkája

A Soldiok voltak az Orion Csillagköd őslakói. A Csillagköd területének csaknem felét uralták. Fosztogató életmódjuk meggátolta a technikai fejlődésüket. Az alakváltók lettek a kulcs a túlélésükhöz. A béke nem volt hosszú életű. Visszatértek régi életmódjukra, új nevet használva: éjoldaliak. A vesztes háború után cselszövés áldozatai lettek, és mély álomba szenderültek.


A Solidok voltak az Orion Csillagköd őshonos lakói. Persze nem az egyetlen faj, de az egyik legmeghatározóbb. A Solidok nem igazán gazdálkodtak, sokkal inkább más fajokat fosztogattak. Ütőképes, gyors haderejük lehetővé tette, hogy megszerezzék a katonai irányítást. Területük a Csillagköd északi részére terjedt ki. Társadalmuk legfőbb vezetőit a katonaság nevezte ki. Agresszív fajjá váltak. Önfenntartásuk, gazdaságuk élősködésre, mások sarcolására épült. Évezredekig így ment. Eljött azonban a nap, amikor néhány politikusuk felismerte a változás szükségességét, a túlélés érdekében.

A Csillagköd egyre vonzóbb lett az időközben felnőtt fiatal fajok számára. Egyre több határsértés történt. A Solidok fosztogató életmódjuk következtében elnyomták, ezáltal fejlődésben lassították a területükön élő fajokat. Ők maguk sem fektettek kutatásba, fejlesztésbe. Szépen lassan elavulttá váltak a Solid flották, haditechnikák. Egyre több portyázó faj tört be sikeresen a területükre, egyre több alkalommal vesztettek csatákat. A másik domináns hatalommal, a Moneiai Testvériséggel évszázadok óta békében éltek. Egymás területeit nem háborgatták.


A Solidok tudták, hogy uralmuk nem sokáig tartható. Két megoldás adódott. Megtámadják a Moneiai testvériséget, kétes kimenetelű, hosszú és bizonytalan háborúba kezdve, ami tovább gyengíti a Solidokat, vagy elhagyják a Csillagködöt, ugyanis birodalmukat megvédeni egyre kevésbé tudták.

A választ rövidesen megszületett. Megjelent egy faj, amely a túlélést jelentette a Solidok számára. Megérkeztek a Csillagködbe az alakváltók. Egy olyan faj, amely magas tudományos fejlettséggel rendelkezett, és azt kereste, ami a Solidoknak sok volt. Erőforrások. A Testvériség és a Solid Birodalom megállapodott az alakváltókkal. Az alakváltók a területeket újra osztották. A Solidok vállalták a védelmi feladatokat, cserébe folyamatos katonai fejlesztésért, hogy azt a lehető leghatékonyabban végezhessék el. Az alakváltóknak is kedvezett a helyzet, ugyanis nem pártolták az erőszakot.

A Solidok biztosítékot akartak. Magukhoz akarták láncolni az alakváltókat, ezért egyre több nyersanyagot szállítottak nekik. Majd szorgalmazták egy közös birodalom létrehozását. A Csillagködöt egyre több faj szerette volna megszerezni. A határharcok mindennapossá váltak. Az Solidok, a Testvériség és az alakváltók eldöntötték: közösen védik meg a területüket. Létrejött a Csillagbirodalom.


Csillagbirodalom uralta az Orion Csillagköd egészét. Hatásosan vertek vissza minden külső támadást. A Solidok arra törekedtek, hogy technológiájuk és haderejük minél erősebb, minél nagyobb legyen. új fegyverekkel, új hajókkal, új harcmodorral verték vissza a támadókat. Az együttműködés alapja az volt, hogy a kölcsönös előnyöket kiaknázzák. Az alakváltók megosztották kutatási eredményeiket új társaikkal, míg azok végezték a védelmi feladatokat és a kitermelést. Úgy tűnt a Csillagbirodalom hosszú és stabil jövőt élhet meg, azonban ez optimista jóslatnak tűnt ....

A solidoknak más tervei voltak. Társaik előtt titokban tartva, hadgyakorlatnak álcázva elmaradottabb bolygókat igáztak le, és fosztottak ki. Ezzel visszatérve a régi életmódjukhoz, azonban a legkorszerűbb technikával felszerelve.

Új hajóikat alig lehetett észrevenni. A hajótest sötét volt, mint maga az Űr, a hajófények pedig pontként fénylettek, akár a csillagok. Áldozataik úgy emlegették őket: éjoldaliak.

Volt azonban egy dolog, amit mindenáron meg akartak szerezni. A Solidok halandó faj volt. Az átlag életkoruk 25-30 év volt. Az alakváltók ezzel szemben több száz évig képesek voltak élni, öregedés nélkül. A Solidok vágytak az örök élet titkára.

Elméletük szerint életet csak élet táplálhat. Ezért áldozataikból kezdtek el táplálkozni. Eleinte a vérüket, később már csak az életenergiájukat szívták el. Ez azonban fanatikus függőséghez vezetett. Egyre nagyobb volt az étvágyuk. Immár nyíltan szembeszálltak az vonakodó alakváltókkal, ami rövidesen a Csillagbirodalom felbomlásához és totális háborúhoz vezetett...


Az éjoldaliak - mert most már hivatalosan is így nevezték magukat - szövetségre léptek a Testvériséggel - akik immár fénylényekként váltak ismertté - az alakváltók ellen. Az első összecsapások során hihetetlen döbbenet söpört végig a két hatalom vezetőinek arcán. Az alakváltók óriási klónozott hadsereggel vonultak fel. Csatát csatára halmozva vonultak vissza az éjoldali és a fénylény erők.


Az éjoldaliak fanatikusan harcoltak, nem kímélve az ellenséget. Képesek voltak vesztett csatákon fordítani, de az alakváltók túlerejét nem tudták legyőzni. A háború rosszul alakult számukra. A testvériség ezt felismerte, és mentve a menthetőt, békét kötöttek az alakváltókkal. Az éjoldaliak egyedül maradtak, majd keserves harcok árán letették a fegyvert.

Az alakváltók béketárgyalásokat kezdeményeztek, rendkívül kedvező feltételekkel. Az volt csupán a kérésük, hogy mindhárom faj teljes vezérkara legyen jelen. A két legyőzött hatalom ezt a kérést teljesítette. A delegációk megjelentek. Ahogy a konferencia elkezdődött hatalmas robbanások rázták meg a szektort, majd továbbgyűrűztek a Csillagköd távoli területei felé is. Minden ismert lakott bolygó légterében megtörtént a robbanás, mély és hosszú álomra kényszerítve a Csillagköd lakóit .....

 

 
A fénylények krónikája

Moneiai Testvériség az idők kezdete óta a Csillagködben él. Hitük volt társadalmuk alapja. Istenük kiterjeszti védelmét az egész Csillagködre, amiben a testvériségnek komoly szerep jut. A testvériség vezetői az alakváltók kutatásait megszerezve, új evolúciós irányt vettek. A fénylények beteljesítették sorsukat, és a fény gyermekeivé váltak.


Moneiai Testvériség az idők kezdete óta a Csillagködben él. Kezdetben vallásos faj volt. Hitük volt társadalmuk alapja. Hadseregük ideológiai és vallásos alapon volt ösztönözve. Hitük és Istenük nevében indultak harcba minden alkalommal, ettől fanatikusabb és kegyetlenebb harcosokká váltak.

Termelni annyit termeltek, amennyi a fenntartásukhoz volt szükséges, társadalmukban az egyenlőségre törekedtek. Egy idő után egyre több faj jelent meg a Csillagköd környezetében. A határvillongások mindennapossá váltak. A hitetlenek ellen sikeresen védekeztek. Egy idő után ezek a villongások elcsitultak. Az új fajok az erős védelem miatt a Csillagköd másik részén próbáltak behatolni, ahol egy másik hatalom, a Solidok uralkodtak.

Egy új, fejlett faj jelent meg a Csillagköd peremén: az alakváltók.
A Moneiai Testvériség vezetőihez egy nap megérkeztek az alakváltók követei. Az alakváltók ajánlatot tettek a Testvériségnek. A vallásos faj elutasította az alakváltókat, hitük és hagyományaik szerint területüket védeniük kell, azt megosztani bűn és Istenük elárulása lenne.

A fordulat a két faj viszonyában akkor következett be, amikor a Testvériség vezetői "megvilágosodtak". A minisztertanács egyik ülésén megdöbbentő dolog történt. A termet beragyogta valami túlvilági fény. A miniszterek és vallási vezetők a fényességtől semmit nem láttak. Egy távoli hang emlékeztette a jelenlévőket egy, eddig be nem teljesedett próféciára.

A testvériség próféciái szerint a szent küldetésüket nem kell örökké egyedül vállalják. Istenük kiterjeszti védelmét az egész Csillagködre, amiben a testvériségnek komoly szerep jut.


Az alakváltók delegációja újabb ajánlattal állt elő. Egyesítik a Csillagködöt, és vallási vezetéssel a Testvériséget bízzák meg. Az egyezséget megkötötték és létrejött a Csillagbirodalom.


A Moneiai Testvériség, az alakváltók mellett behatóbban ismerték meg a tudományokat. Mivel céljukat elérték, és a teljes Csillagködöt felügyelték Istenük nevében, új lehetőségeket kerestek a szent cél szolgálatában. Rájöttek, hogy fizikailag is közelebb kell kerüljenek Istenükhöz, hogy elnyerjék annak kegyét, az örök élet titkát. Hosszú időn át az éjoldaliak biztosították a Csillagbirodalom katonai biztonságát.

A testvériség vezetői az alakváltók kutatásait megszerezve, új evolúciós irányt vettek. Rájöttek, hogy az örök élethez, és istenükhöz úgy kerülhetnek közelebb, ha védik és becsülik magát az életet.

Technológiájuk a az energia elszívásra, a megbénításra, és nem a pusztításra épül. A látomásuk óta a fény imádata uralta minden ünnepüket. Genetikailag módosították magukat, hogy a korábban előttük megjelent "fénylény"-hez minél jobban hasonlítsanak.

Az alakváltók látva, hogy a beavatkozásuk milyen változást indított el a Testvériségben, megtagadták a további kutatási eredmények közzétételét.


Ez a Csillagbirodalom felbomlásához vezetett. Az immár nyíltan fénylényekként nevezett Testvériség és az éjoldaliak összefogtak, hogy kiűzzék egykori otthonukból az alakváltókat.

Az alakváltók erre számítottak és hatalmas klónozott flottát hoztak létre. Az összecsapásokból az alakváltók jöttek ki jobban. Azonban mindkét fél nagy veszteségeket könyvelt el.

Az alakváltók újabb ajánlattal keresték meg a Testvériséget. A megállapodás lényege: hozzásegítik a fénylényeket, hogy minden tekintetben befejezzék evolúciójukat és ezáltal igazi fénylényekké válhassanak, Istenük dicsőségére. A fénylények kiugrottak a háborúból, amit a magukra hagyott éjoldaliak rövid időn belül elveszítettek. A fénylények ezután teljesítették be sorsukat, és váltak a fény gyermekeivé.

 

 
Az emberek krónikája

A Föld erőforrásai kimerültek. Számos régi feljegyzés, fennmaradt írásos utalás említi a Csillagködöt, homályos tiltásokkal. Az emberiség útra kelt.

Az emberek történelme viharos és önpusztító múltra tekint vissza. A Föld erőforrásai kimerültek, az emberiség a kétségbeesés határára sodródott. Egy ideje ismertté vált a tudósok előtt, hogy a közeli Orion Csillagköd erőforrásokban és ásványkincsekben gazdag. Titkos katonai projekt keretében kidolgozták a Csillagköd kolonizálását.

Hosszú, évekig tartó előkészítés előzte meg az akciót. Masszív hajópáncélzatot, strapabíró és erős hajókat fejlesztettek ki. Nem tudták mi vár rájuk, nem tudták sikerrel járnak-e. Ezért mindent egy lapra tettek fel.

Számos régi feljegyzés, fennmaradt írásos utalás említi a Csillagködöt, homályos tiltásokkal. Az emberiség nagyon fiatal faj volt akkor, amikor a Csillagbirodalom fénykorát élte. Az akkor még űrutazásra képtelen emberi faj elbeszélésekre, legendákra alapozott történeteket jegyzetelt le, az alakváltókról, akik beszivárogtak mindenhova, a vérszívó sötét démonok seregéről és az angyalokról, akik fényben éltek.

Tudósok egy csoportja az előkészítés során felhívta a figyelmet arra, hogy veszélyes lehet a Csillagköd meghódítása. Túl sok ősi feljegyzés foglalkozott a Csillagköddel. Távoli földrészekről is azonos, figyelmeztető módon írtak az Orionról.

A katonai és politikai vezetés azonban nem kockáztathatta az emberi faj túlélését pletykákra alapozva. Az egyetlen esély a Csillagköd!

Az emberiség útra kelt. Reményteljes várakozással tekintettek a Csillagködre, új otthonukra.

Érkezés után több kisebb bolygón szóródtak szét. Létrehozták a Kolóniák Tanácsát. Több, ősi civilizáció nyomára bukkantak. Erre építették saját, új civilizációjuk alapjait. Beindították a nyersanyag kitermelését, bányásztak ércet a hajópáncél- és üzemek létrehozásához, kristályokat az elektronikus rendszerekhez és dilithiumot a hajtóművekhez.

Miután megtelepedtek és beindult a termelés...valami történt. Elsötétült az ég. Hajók jelentek meg...idegen fajok hajói, akik frissen ébredtek álmukból....

 

Cimkék: háború,

1. könyv Ébredés 2. könyv Szikrák 3. könyv Háború 4. könyv Fények 5. könyv Árnyak 6. könyv Koalíció 7. könyv Pajzs